Délka vodního toku

Délka vodního toku (L) se uvádí v  km, jedná se o délku střednice půdorysného obrazu koryta toku.  Dílčí vzdálenosti, které se měří od ústí proti proudu se nazývaji kilometráž (též staničení). V některých případech se délka vodního toku nahrazuje délkou údolí.  Délka vodního toku se v čase mění v souvislosti s vývojem koryta, případně regulačními úpravami.

Deset nejdelších toků na území ČR

vodní tok délka v km
Vltava 376,97
Labe 368,07
Morava 269,36
Ohře 246,55
Sázava 225,93
Dyje 196,22
Jihlava 180,8
Svratka 168,49
Jizera 167,04
Lužnice 157,66

zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. v.v.i, 2010