Říční síť

Říční soustava je tvořena hlavním tokem řeky, jejími přítoky a zdrojnicemi. Pojem „hlavní tok“ není doposud jasně vymezen, obecně se jedná o tok, jenž je v místě soutoku s jinými vodními toky delší, vodnatější, zachovává si svůj původní směr toku a jeho dno je v místě soutoku níže položené.

Říční soustavy nacházející se v určitém území vytváří říční síť.  Díky vlivu geologických a geomorfologických faktorů dochází k rozličnému uspořádání hlavního toku a jeho přítoků, jež tak vytvářejí specifické tvary říční sítě.

  • stromovitá říční síť
  • asymetrická
  • vějířovitá
  • radiální
  • anulární
  • mřížkovitá (pravoúhlá)