Literatura

Literatura zakoupená z grantu FRVŠ:

Abrahart, Robert J. (2004): Neural Networks for Hydrological Modeling. A.A. Balkema Publishers, Leiden/London/New York/Philadelphia/Singapore

Dingman, S. L. (2008): Physical Hydrology. Taylor & Francis, Long Grove

Gupta, H. V. (2001): Hydrology and hydraulic systems. Waveland Press, Prospect Heights

Harmon, R.S. (ed.); Doe III, W.W. (ed.) (2001): Landscape Erosion and Evolution Modeling. Springer -Verlag. New York

Hawkins, R.H. (ed.), Word, T.J. (ed.), Woodward, D.F. (ed.), van Mullen, J.A. (ed.) (2009): Curve Number Hydrology: State of the Practice. Environmental and Water Resources Instit.

Chang, H. (2006): Forest hydrology. An introduction to water and forest. Taylor & Francis Group, Boca Raton

Janeček, M. et al. (2007): Ochrana zemědělské půdy před erozí (metodika). VÚMOP, Praha

Jones, A. A. (1997) Global hydrology : processes, resources and environmental management. Pearson: Prentice Hall, Harlow

Kulhavý, Z., Kovář P., (2000): Využití modelů hydrologické bilance pro malá povodí. VÚMOP, Praha

Singh, V. P. ; Fiorentino, M. (eds.) (1996): Geographical information systems in hydrology. Kluwer, Dordrecht

Singh, V. P. ; Frevert, D.K. (2002): Mathematical Models of Large Watershed Hydrology. Water Resources Publications, London

Singh, V. P. ; Frevert, D.K. (2006): Watershed models. Taylor & Francis, London

Soukup, M., Hrádek, F. (1999): Optimální regulace povrchového odtoku z povodí. VÚMOP, Praha

Wagener, T., Wheater, H. S., Gupta, H. V. (2004): Rainfall-Runoff Modelling in Gauged and Ungauged Catchments. Imperial College press, London

Ward, A. (2004): Environmental hydrology. Taylor & Francis Group, Boca Raton