Průměrný sklon toku

Průměrný sklon toku se používá na orientační stanovení spádu vodního toku po celé jeho délce. Uvádí se v procentech % nebo v promilích.  Čím větší výškový rozdíl mezi pramenem a ústím musí vodní tok překonat, tím větší bude hodnota jeho sklonu.  S rostoucí délkou vodního toku (meandrování atd.) se však snižuje.

Hp… nadmořská výška pramene

Hú…nadmořská výška ústí

L…délka vodního toku (m)