Průtok

Mmnožství vody, které proteče průtočným profilem za jednotku času  Q [m3/s]

způsoby měření:
  • hydrotechnickým výpočtem
  • pomocí hydrometrické vrtule (měření v bodech)
  • přímé měření (na malých tocích – nádobou)
  • pomocí přepadů o známém profilu
  • chemická metoda (pomocí roztoku)
  • ADCP (Acoustics Doppler Current Profiler)