Spádová křivka

Je průsečíkem svislé rovny s geografickou plochou tj. reálným povrchem, po kterém vodní tok stéká. Konstrukce křivky je jednoduchá na osu x nanašíme vzdálenost od pramene k ústí (popřípadě obráceně – formou kilometráže) a na osu y nadmořskou výšku. Spádová křivka může být jednoduchá (zobrazen pouze zájmový vodní tok) nebo rozvitá (v takovém případě jsou zobrazeny další křivky přítoků). Při konstrukci rozvité  spádové křivky musíme dbát na dodržení správné kilometráže ústí jednotlivých přítoků. Při konstrukci tak postupujeme  od ústí směrem k prameni.

spádová křivka

Obr. 1 Rozvitá spádová křivka řeky Březnice (autor)