O projektu

Internetový multimediální učební text „Vybrané kapitoly z hydrologie“ vznikl v rámci grantu FRVŠ „Inovace výuky Semináře z hydrologie“ vyučovaného na Katedře geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je zaměřen na vybraná hydrologická témata a jejich praktickou aplikaci v rámci hydrologického semináře. Web bude průběžně doplňován a rozšiřován o další kapitoly a praktické výstupy, reagující na potřeby studentů.  Zároveň bude sloužit  jako místo prezentace studentských výzkumů a semestrálních prací, jež se v seminářích uskutečňují.

Mnoho podnětných chvil při práci s učebnicí přejí autoři