Hodnocení průtoků

Na základě měrné křivky průtoků jsou pro většinu vodoměrných profilů udávány denní průtoky. Podobně jako z vodních stavů, tak i z průtoků, můžeme chronologickým seřazením vytvořit hydrologickou řadu a sestrojit čáru průtoků – hydrogram. Z hydrogramu zjistíme nejen maximální a minimální hodnotu sledované hydrologické řady, ale i změny průtoků v průběhu roku, jejich kolísání a velikost amplitudy. Statistickými metodami potom vypočítáme průměrnou hodnotu. Nejčastěji se jedná o aritmetický průměr. Z čáry překročení denních průtoků, konstruované podobně jako u vodních stavů, můžeme určit M-denní průtoky, medián a modus (Trizna, 2007).
Požadavky: MS Excel 2007 (případně starší nebo novější verzi, OpenOffice Calc nebo jiný tabulkový editor), denní průměrné průtoky (v našem případě řeka Morava, stanice Olomouc – Nové Sady).
Příkazy: Popisná statistika.
Poznámka: Postup je vytvořen pro Office 2007. V jiných verzích programu se může grafika a umístění příkazů lišit. Každý obrázek je možné kliknutím zvětšit.
Postup: Pro tvorbu čáry vodních stavů budeme potřebovat vodní stavy za určité období. Našimi modelovými daty jsou vodní stavy a průtoky na řece Moravě ve stanici v Olomouci, Nových Sadech. Dataset obsahuje denní průměry průměry za jeden rok. V prvním sloupci je den, ve druhém průtok a ve třetím vodní stav (viz. Obr. 1).
Vstupní data

Obr. 1: Vstupní data

Prvním krokem je označení sloupců, se kterými budeme pracovat. Označíme tedy sloupce Datum a Průtok. Datum označíme proto, abychom jej měli na ose x. Graf tedy bude jednoznačně časově vymezen. Označení sloupců provedeme pomocí klávesy CTRL a kliknutí na daný sloupec, nebo pomocí klávesy SHIFT a tažením levým tlačítkem myši.
Označená data

Obr. 2: Označená data

Přejdeme na kartu Vložení, typ grafu zvolíme spojnicový.
Výběr typu grafu

Obr. 3: Výběr typu grafu

Do listu se nám vloží spojnicový graf, kde na ose y je průtok, na ose x je datum (viz. Obr. 4).
Vložený spojnicový graf

Obr. 4: Vložený spojnicový graf

Vzniklý graf lze již jednoduše editovat pomocí nástrojů pro tvorbu grafů (Nástroje grafů, možnosti Návrh, Rozložení a Formát). Můžeme mu přidat název, popisky os, upravit legendu a změnit popisky. Je na každém uživateli, jaký styl mu vyhovuje. Výsledek může vypadat například takto:
Upravený graf s roční řadou průtoků

Obr. 5: Upravený graf s roční řadou průtoků

Pro zpracování Popisné statistiky budeme potřebovat zapnout Doplněk aplikace MS Excel – Analýza dat. Klikneme vlevo nahoře na pole s logem MS Office. Zvolíme nabídku, která se nachází úplně dole – Možnosti aplikace Excel.
Hlavní nabídka aplikace MS Excel

Obr. 6: Hlavní nabídka aplikace MS Excel

Po kliknutí se nám objeví nabídka Možnosti aplikace Excel. My si zvolíme Doplňky a klikneme na ni levým tlačítkem. Zobrazí se nám dialogové okno, kde je dole tlačítko Přejít. Na to opět klikneme levým tlačítkem myši.
Nabídka Doplňky, Možnosti aplikace Excel

Obr. 7: Nabídka Doplňky, Možnosti aplikace Excel

Zobrazí se nám zaškrtávací tabulka s možnostmi doplňků. My si zatrhneme doplněk Analytické nástroje. Klikneme na OK a vrátíme se zpět do aplikace Excel.

Menu Doplňky

Obr. 8: Menu Doplňky

Na kartě Data nám přibyla nová záložka – Analýza. Má jedinou nabídku – Analýza dat. Klikneme na ni levým tlačítkem myši a zobrazí se nám dialogové okno.
Vstupní data

Obr. 9: Vstupní data

Označíme nástroj Popisná statistika.

Vstupní data

Obr. 10: Vstupní data

Následuje výběr oblasti dat a formát uložení (Nový list, nebo do stávajícího listu). My si zvolíme Nový list, který si pojmenujeme Statistika_prutok.

Vstupní data

Obr. 11: Vstupní data

Do aplikace Excel se nám vloží nový list, který bude obsahovat vypočtené základní prvky popisné statistiky (střední hodnota, rozptyl, křivost, špičatost, směrodatná odchylka, modus, medián, atd.).
Vstupní data

Obr. 12: Vstupní data

Tuto statistiku je možné vypočíst i jidnotlivými příkazy (SKEW, KURT, MEDIAN, PRUMER, SMODCH, atd.). Pomocí nástroje Popisná statistika se nám ale vypočtou všechny příkazy zároveň, což ušetří mnoho času.