Zpracování hydrologických dat

Kapitola Zpracování hydrologických dat se věnuje postupu zpracování a následné grafické vizualizaci základních charakteristik. Jedná se o:

Veškeré charakteristiky jsou zpracovány v programu Microsoft Excel 2007. Návod obsahuje screeny s přesnými postupy a vizualizacemi průběžných výsledků. Postup je doplněn o podrobný slovní komentář, kde je všechen postup objasněn.