Hydrografie

Hydrografie je dílčí disciplínou hydrologie zabývající se hydrologickými, morfologickými a morfometrickými charakteristikami vodních útvarů a zákonitostmi jejich rozložení na Zemi. V rámci e-učebnice se budeme zabývat těmito dílčími kapitolami hydrografie:

a, Vznik vodního toku a říční sítě

b, Morfometrické charakteristiky vodního toku

c, Charakteristiky povodí a říční sítě