Vodní stav

Vodní stav H  [cm]

  • svislá vzdálenost vodní hladiny od nuly vodočtu (0)
  • tzv. nula vodočtu (nivelačně zaměřena)
  • relativní výška hladiny
  • lze převést na absolutní výšku (m n.m.)
  • výška hladiny v řece = vodní stav
  • změny průtoků   -  změny polohy vodní hladiny
  • základ pro odvozování průtoků pomocí tzv. konsumpční křivky

Měření:

  • vodočty
  • limnigrafy

Různé provedení svislých vodočtů

Obr. 1: Různé provedení svislých vodočtů

Svislý vodočet se značkou 4 metry

Obr. 2: Svislý vodočet se značkou 4 metry

Svislý a šikmý vodočet

Obr. 3: Svislý a šikmý vodočet

Povodňová značka

Obr. 4: Povodňová značka

Bradáč

Obr. 5: Tzv. bradáč

Vodočet s bradáčem

Obr. 6: Vodočet s bradáčem

Limnigraf

Obr. 7: Limnigraf

Princip funkce limnigrafu

Obr. 8: Princip funkce limnigrafu

Limnigram

Obr. 9: Limnigram

Vodoměrná stanice

Obr. 10: Vodoměrná stanice

Praktické měření

Obr. 11: Praktické měření