Ledové jevy

  1. podzimní fáze – výskyty ledových jev
  2. zimní fáze – od počátku zámrzu řeky a ž jarnímu stadiu (nemusí se vždy vyskytovat)
  3. jarní fáze -rozpraskaná ledová pokrývka v pohybu, končí s poslední plovoucí krou

Co se sleduje?

  • datum vzniku ledových úkazů
  • délka trvání úkazů
  • druh ledových jevů
  • intenzita jejich výskytu
  • tloušťka ledové pokrývky (pomocí vrtáků do ledu)

Podzimní stadium - ledové jevy

Obr. 1: Podzimní stadium – ledové jevy

Podzimní stadium - ledové jevy

Obr. 2: Podzimní stadium – ledové jevy

Zimní a jarní stadium - ledové jevy

Obr. 3: Zimní a jarní stadium – ledové jevy

Ledová bariéra

Obr. 4: Ledová bariéra