Hydrologické pořadí

K přesnému označování toků se v ČR používá tzv. číslo hydrologického pořadí. Jedná se o osmomístné číslo psané ve formě A-BB-CC-DDD, kde se na místo písmen doplňují čísla jednotlivých povodí a subpovodí příslušného řádu. Čísla namísto A doplňujeme dle zákona 292/2000 sb., který stanovuje číslici 1 (pro tok v povodí Labe), 2 (povodí Odry), 4 (povodí Dunaje, resp. Moravy).  Členění ČR v rámci prvních kódů hydrologického pořadí viz obrázek.

členění hyr. pořadí

Obr. 4 Základní členění povodí dle hydrologického pořadí (zdroj: ČHMÚ)